Grzech przeciwko wierze

Nie wolno uczestniczyć w świętych obrzędach niewiernych i heretyków w taki sposób, abyś mógł być uznany za będącego z nimi w komunii”.

– św. Alfons Liguori, Theologia Moralis, Lib. 5, Tract. 1, Cap. 3

 

Fragment z katechizmu My Catholic Faith: A Manual of Religion (1954):

Jak katolik grzeszy przeciwko wierze?

Katolik grzeszy przeciwko wierze przez niewierność, apostazję, herezję, obojętność wobec wiary oraz poprzez branie udziału w niekatolickich obrzędach.

Możemy stracić wiarę poprzez: (a) nie poznawanie doktryn Kościoła; (b) umyślne wątpienie w prawdy, które zostały objawione Kościołowi; (c) czytanie książek i literatury przeciwnej naszej religii (d) branie udziału w zgromadzeniach ludzi, którzy są przeciwko naszej religii (e) zaniedbywanie praktyk naszej religii.

Osoby, które nie wierzą w chrześcijaństwo jako religię objawioną przez Boga, niezależnie od tego czy zostały ochrzczone, czy też nie, są powszechnie określane jako niewierne. Niewierność jest odmową wiary we wszystko, czego nie da się dostrzec zmysłem lub pojąć zrozumieniem.

Czy nie jest zupełnie rozsądne, aby mieć wiarę w Boga Wszechmogącego, który wie o wiele więcej niż my mamy nadzieję kiedykolwiek wiedzieć i który może robić rzeczy poza naszym zrozumieniem? Konieczne jest, abyśmy służyli Bogu w sposób, jaki on wymaga, a nie w sposób, który nam się podoba. Z tego powodu musimy praktykować religię objawioną przez Boga i unikać tworzenia własnych religii według naszych zwycięstw i niezliczonych fantazji. Buddyści, mahometanie, hindusi, żydzi i poganie są niewiernymi. Jak wyjaśniono, chrześcijanie również mogą stać się niewiernymi.

[…]

Dlaczego katolik grzeszy przeciwko wierze biorąc udział w niekatolickich obrzędach?

Katolik grzeszy przeciwko wierze biorąc udział w niekatolickich obrzędach, ponieważ przez to wyznaje wiarę w religię, o której wie, że jest fałszywa.

Błędne jest bycie obecnym na protestanckich albo żydowskich nabożeństwach, nawet wtedy, gdy nie uczestniczymy w nich, ponieważ takie nabożeństwa mają zamiar służyć Bogu w sposób, w jaki nie chce być honorowany. Jeśli Bóg założył Kościół jako swoją własność, musiał chcieć być uhonorowany na sposób tego Kościoła. Ponadto, dajemy zły przykład i narażamy się na niebezpieczeństwo utraty naszej wiary.

W razie konieczności, w odniesieniu do obowiązków społecznych, katolik może być obecny na niekatolickim weselu lub pogrzebie, ale nie może uczestniczyć w nabożeństwach. W żadnym jednak przypadku nie może uczestniczyć w obrzędach niekatolickich kościołów, prowadzonych przez ich pastorów, w kazaniach itp.

 

Cytaty zaczerpnięte z artykułu:

Jesuit Website Refers to Fr. Sosa as the First Superior General to “Baptize Himself a Buddhist”