Msza Rorate Caeli: Tradycja adwentowa ku czci Matki Bożej

Autor: Brian Williams
Źródło: One Peter Five
Publikacja: 8 grudnia 2014 r.

Msza św. roratnia bierze swoją nazwę od pierwszych słów Introitu, które przychodzą do nas z Księgi Izajasza 45,8:

“Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant justum, aperiatur terra, et germinet Salvatorem.”

„Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego: Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”.

W ubiegłą sobotę miałem zaszczyt asystować podczas Mszy św. roratniej po raz trzeci z rzędu. Wyruszając o 4:30 rano, jechałem przez trzydzieści minut przez ciemne ulice Charlotte w Karolinie Północnej, docierając do kościoła pw. św. Tomasza z Akwinu tuż przed rozpoczęciem Mszy o 6:00. Podczas rozpoczęcia Mszy św. roratniej przed wschodem słońca lub in media nocte („w środku nocy”), jest ona oświetlona jedynie przez świece. Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP), wspólnota rzymskokatolickich księży, którzy odprawiają Msze św. jedynie w Nadzwyczajnej Formie, opisuje bogatą symbolikę, która towarzyszy tradycji adwentowej:

Msza św. roratnia jest oświetlona jedynie przez świece. Ponieważ jest to Msza św. wotywna ku czci Matki Bożej, noszone są białe szaty liturgiczne zamiast fioletowych Adwentu. W słabo oświetlonym otoczeniu kapłani i wierni przygotowują się do oddania czci Światłości świata, Która narodzi się niebawem oraz oddania chwały Bogu za dar Matki Bożej. W miarę postępowania Mszy św. i zbliżania się wschodu słońca, kościół staje się coraz jaśniejszy, oświecony przez słońce, tak jak nasza Wiara oświecona jest przez Chrystusa.

Czytania i modlitwy Mszy św. przepowiadają proroctwo na temat Dziewicy, która będzie nosić Syna zwanego Emmanuelem i wzywają wszystkich do wzniesienia bram swoich serc, a także społeczeństw, aby pozwolić wejść Chrystusowi Królowi; prosząc o łaskę otrzymania życia wiecznego przez zasługi Wcielenia i zbawiennego Zmartwychwstania naszego Pana.

Po nieobecności przez ponad czterdzieści lat, Msza św. roratnia powróciła do diecezji Charlotte podczas Adwentu 2012 r. Mszę św. w ubiegłą sobotę celebrował ks. Matthew Kauth, ks. Noah Carter służył jako diakon i ks. Jason Christian jako subdiakon. Wszyscy trzej są kapłanami diecezji Charlotte.

Ponieważ coraz więcej księży uczy się jak odprawiać tradycyjną łacińską Mszę św. i coraz więcej wiernych ma okazję poznać piękno naszego dziedzictwa liturgicznego, powinniśmy mieć nadzieję, że ta pobożność adwentowa ku czci Matki Bożej będzie wzrastać w nadchodzących latach.

 

(Zdjęcia dzięki uprzejmości Johna Cosmasa ze społeczności Charlotte Latin Mass)

 

Tłumaczenie: Obrona Wiary

 

The Rorate Caeli Mass: An Advent Tradition Honoring Our Lady