O miłości (Katechizm katolicki św. Piusa X)

Czym jest miłość?

Miłość to cnota nadprzyrodzona, wlewana przez Boga do duszy, mocą której miłujemy Boga ponad wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak nas samych z powodu miłości do Boga.

Dlaczego mamy obowiązek kochać Pana Boga?

Mamy obowiązek kochać Pana Boga, gdyż On jest Najwyższym Dobrem, jest nieskończenie dobry i doskonały, a także dlatego, że to On nam tak nakazał i dlatego, że tak wiele dobrodziejstw otrzymujemy od Niego.

Jak bardzo mamy kochać Pana Boga?

Mamy kochać Pana Boga ponad wszystko inne, całym sercem, całym umysłem, całą duszą i z całej mocy.

Co to znaczy, że mamy kochać Pana Boga ponad wszystko inne?

Kochać Pana Boga ponad wszystko inne, to znaczy, przedkładać Go ponad wszelkie stworzenia, nawet najdroższe i najdoskonalsze, a także pragnąć, aby raczej wszystko stracić niż obrazić Boga albo przestać Go miłować.

Co to znaczy, że mamy kochać Pana Boga z całego serca?

Kochać Pana Boga z całego serca, to znaczy poświęcić Bogu wszystkie nasze uczucia.

Co to znaczy, że mamy kochać Pana Boga całym naszym umysłem?

Kochać Pana Boga całym naszym umysłem, to znaczy kierować wszystkie nasze myśli ku Bogu.

Co to znaczy, że mamy kochać Pana Boga całą duszą?

Kochać Pana Boga całą duszą, to znaczy poświęcić Bogu użytek ze wszystkich sił naszej duszy.

Co to znaczy, że mamy kochać Pana Boga z całej mocy?

Kochać Pana Boga z całej mocy to znaczy mocno starać się, aby ciągle wzrastać w Jego miłości i postępować w taki sposób, aby wszystkie nasze działania wynikały wyłącznie z miłości do Boga i prowadziły do niej, a także z pragnienia, aby się Bogu podobać.

Dlaczego mamy kochać naszych bliźnich?

Mamy kochać naszych bliźnich z miłości do Boga, gdyż Bóg tak nakazuje, a każdy człowiek został stworzony na obraz Boży.

Czy mamy obowiązek miłować nawet naszych nieprzyjaciół?

Mamy obowiązek miłować nawet naszych nieprzyjaciół, gdyż są naszymi bliźnimi, a Jezus Chrystus wyraźnie nakazał takie postępowanie.

Co to znaczy, że mamy miłować bliźnich jak siebie samych?

Miłować bliźnich jak siebie samych to znaczy życzyć im takiego samego dobra i postępować wobec nich tak samo dobrze, o ile to możliwe, jak powinniśmy postępować wobec samych siebie, a nie życzyć im, ani czynić żadnego zła.

Kiedy miłujemy siebie samych tak jak powinniśmy?

Miłujemy siebie samych tak jak powinniśmy wtedy, gdy staramy się służyć Bogu, a całe nasze szczęście w Nim upatrujemy.

Jak można utracić miłość?

Miłość można utracić przez każdy ciężki grzech.

Jak można odzyskać miłość?

Miłość można odzyskać budząc w sobie akt miłości do Boga i należycie pokutując za grzechy oraz odbywając dobrą spowiedź.