Introit Mszy Rorate (Mszy wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie) w wykonaniu chóru seminarzystów z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra.