Auxilium Christianorum

Kościół uczy nas, że dzieli się on na Kościół Triumfujący (do którego należą członkowie Kościoła w niebie), Kościół Cierpiący (do którego należą członkowie Kościoła w czyśćcu) i Kościół Walczący (dotyczy to tych członków Kościoła, którzy żyją na tym świecie). Ponieważ jesteśmy częścią Kościoła Walczącego toczymy duchową walkę i ta duchowa walka wymaga zdania sobie sprawy z tego, czego uczy nas św. Paweł: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6,12).

Członkowie Auxilium Christianorum powinni zawsze mieć na uwadze rzeczywistość naszego stanu jako członków Kościoła żyjących na tym świecie. Pomimo nauczania św. Pawła, wielu katolików nie traktuje poważnie swojego obowiązku prowadzenia wojny z siłami demonicznymi. Z tego powodu powstało Stowarzyszenie Auxilium Christianorum.


Zachęcam do włączenia się do inicjatywy modlitewnej Auxilium Christianorum [łac. Wspomożenie wiernych] zorganizowanej przez popularnego kapłana, teologa i egzorcystę, ks. Chada Rippergera, którego można posłuchać np. na Sensus Fidelium. Polega ona na codziennym odmawianiu modlitw, które składają się z części wspólnej dla wszystkich dni oraz z modlitw odmawianych w konkretne dni tygodnia. Głównymi celami stowarzyszenia jest zapewnienie modlitw za kapłanów związanych z Auxilium Christianorum, tak aby ich apostolat w wypędzaniu demonów był skuteczny oraz zapewnienie modlitw dla ochrony kapłanów, członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz przyjaciół, tak aby demony nie miały na nich negatywnego wpływu. Broszury z listą wymagań względem członków oraz samymi modlitwami można znaleźć na stronie stowarzyszenia, także w języku polskim lub po łacinie.


Została również przygotowana wygodna aplikacja na telefony komórkowe dostępna w Google Play albo w App Store, w której domyślnie wyświetlają się modlitwy na konkretny dzień i gdzie można wybrać sobie język wedle uznania. Wersje:

Dla świeckich (Android oraz iOS)

Dla księży (Android oraz iOS)