Żal doskonały i Komunia duchowa (pdf)

Od Redakcji: Pandemia koronawirusa rodzi sytuacje, w których wielu ludzi jest odciętych od możliwości przyjmowania sakramentów. Media informowały ostatnio o Bergamo, gdzie chorzy umierają bez nich w samotności. Sytuacja w Polsce nie jest na razie tak zła, jak w Zachodniej Europie, jednak już teraz, jak podają strony publikujące dane dot. pandemii, oprócz blisko 400 przypadków ludzi zarażonych, kwarantanną objętych jest w Polsce ok. 28,5 tys. osób, które nie mogą udać się do kościoła (zachowując przy tym środki ochrony przed zarażeniem), aby przystąpić do sakramentu pokuty albo przyjąć Komunię św. Trudno powiedzieć, czy wszyscy w takich położeniu mają dostęp do księży. Oprócz tego, jak wiemy, sytuacja jest rozwojowa, więc nie wiadomo, czy za jakiś czas izolacja w Polsce nie zostanie zaostrzona i pójście do kościoła nie stanie się dużo bardziej utrudnione.

Z myślą o tych, którzy muszą się izolować i nie mogą przystąpić do sakramentów, Nick Donnelly z Wlk. Brytanii przygotował ulotkę przedstawiającą tradycyjne praktyki uznane i polecane przez Kościół w takich właśnie nadzwyczajnych sytuacjach. Nasz Pan nadał szczególny nadprzyrodzony sens i skuteczność siedmiu sakramentom jako wyjątkowym znakom i narzędziom Jego zbawczej łaski, która jest niezbędna do zbawienia. Jednak św. Tomasz mówi, że Bóg nie jest ograniczony tymi sakramentami (ST, III, q. 64. a. 2). Poprzez akt doskonałego żalu, który jest nierozerwalnie związany z sakramentem Spowiedzi św. i przez Komunię duchową, która jest skupiona na sakramencie Eucharystii, możemy otrzymać Jego zbawczą łaskę. Jak mówi nam Pismo Święte, Bóg nie pragnie śmierci grzesznika, ale chce by się nawrócił i osiągnął życie (por. Ez 18,23), przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (por. 1 Tm 1,15; 2,4), dlatego proszę o rozpowszechnienie tej ulotki wśród osób, które mogą jej potrzebować. Po kliknięciu na poniższy obrazek nastąpi przekierowanie do pliku pdf, który można w łatwy sposób wydrukować.