Nakrycie głowy

Zgodnie z tradycją katolicką kobiety przebywające w kościele miały obowiązek zakrywania głowy. Był to znak ich posłuszeństwa wobec nauczania Kościoła, zwłaszcza odnośnie skromności i czystości oraz czci oddawanej Jezusowi, który jest realnie obecny w Najświętszym Sakramencie. Po Soborze Watykańskim II ten obowiązek został zniesiony, jednak wciąż wśród wiernych istnieje pragnienie, aby tę praktykę przywrócić. True Faith TV przygotowało nagranie video promujące ideę noszenia mantylek przez kobiety w obecności Najświętszego Sakramentu.