Dzieło o. Édouarda Hugona OP jest dostępne w Bibliotece Cyfrowej.