Polskie tłumaczenie Correctio filialis de hæresibus propagatis (Synowskiego napomnienia w sprawie szerzenia herezji) w formacie pdf ze strony FSSPXKto jeszcze nie czytał, niech przeczyta.