T. Rynkiewicz, Od “proletariatu” do “człowieka masowego”, “Człowiek w Kulturze”, Tom 20, 2008, s. 277-288.