Ks. J. Tylka – O miłosierdziu i sprawiedliwości Boga

"Sprawiedliwość" w szerszym znaczeniu oznacza zbiór wszystkich cnót; w ściślejszym zaś oznacza "stałą wolę oddania każdemu tego, co mu się z prawa należy". Św. Tomasz (I, q. 21, a. 1) odróżnia podwójną sprawiedliwość: "zamienną" (commutativa), która ma zastosowanie np w kontraktach kupna i sprzedaży, o tej nie ma mowy w nauce o Bogu, bo czytamy (Rz 11,35): "Albo kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?" i "rozdzielającą" (distributiva), według której rozdaje się każdemu według jego zasług nagrody lub urzędy i "karzącą" (vindicativa). Tę trzeba przypisać Bogu, a można ją tak określić: jest to "stała i skuteczna wola rozdzielania nagród i kar według zasługi każdego stworzenia".

Żal doskonały i Komunia duchowa (pdf)

Od Redakcji: Pandemia koronawirusa rodzi sytuacje, w których wielu ludzi jest odciętych od możliwości przyjmowania sakramentów. Media informowały ostatnio o Bergamo, gdzie chorzy umierają bez nich w samotności. Sytuacja w Polsce nie jest na razie tak zła, jak ...

Błędy i herezje #1: Teoria gałęzi (Branch Theory)

Branch Theory, Three Branch Theory, niem. Dreizweig-Theorie; - herezja – eklezjologiczna, ukształtowana w anglikanizmie w XIX wieku, a dziś wyznawana przez szereg ekumenistów różnych wyznań, głosząca że jeden Kościół Chrystusowy składa się z trzech równorzędnych części (gałęzi): Kościoła katolickiego, Cerkwi prawosławnej oraz "Kościoła anglikańskiego" (ew. protestantyzm jako całość).

Ks. Félix Sardá y Salvany – Liberalizm a miłość

Ciaśni! Nietolerancyjni! Bezkompromisowi! Są to nienawistne epitety rzucane przez liberalnych adeptów wszystkich stopni w stosunku do ultramontanów . Czy liberałowie nie są naszymi bliźnimi jak inni ludzie? Czy nie jesteśmy im winni tej samej miłości, którą ok...

Auxilium Christianorum

Kościół uczy nas, że dzieli się on na Kościół Triumfujący (do którego należą członkowie Kościoła w niebie), Kościół Cierpiący (do którego należą członkowie Kościoła w czyśćcu) i Kościół Walczący (dotyczy to tych członków Kościoła, którzy żyją na tym świecie). Ponieważ jesteśmy częścią Kościoła Walczącego toczymy duchową walkę i ta duchowa walka wymaga zdania sobie sprawy z tego, czego uczy nas Św. Paweł: "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich" (Ef 6,12).