Kolejny kleryk zabiera głos

Wczorajszy list od kleryka na temat udręk i nadziei szkolenia do bycia księdzem w 2017 roku zebrał bardzo pozytywne odpowiedzi. Wśród tych, którzy go przeczytali, był również inny kleryk z USA – z zupełnie innej diecezji – który wysłał nam maila dzieląc się swoimi przemyśleniami.

Stając się waszym księdzem: list od kleryka

Chociaż jestem tylko młodym klerykiem, to, czym chciałbym się z wami podzielić, nie jest jedynie moją własną opinią i dywagacją. Ośmielę się stwierdzić, że jest to reprezentatywne dla myśli co najmniej znaczącej mniejszości waszych przyszłych księży.

O przysiędze antymodernistycznej

Sytuacja we współczesnym Kościele, którą aktualnie obserwujemy, nie jest jakimś nagłym kryzysem, który wziął się znikąd. Tak jak określiła to Hilary White w swoim eseju „Jak wyjść z Matrixu o własnych siłach” jest to logiczny wniosek, logiczna konsekwencja zmian, które zostały wprowadzone w Kościele w XX wieku.

Najbardziej radykalni tradycjonaliści

Jeśli spędziłeś chociaż parę chwil w Internecie pośród katolików, spotkałeś się zapewne z pejoratywnym określeniem „Rad Trad” albo „radykalny tradycjonalista”. Jest to ekskluzywny klub, w który zostałem w jakiś sposób wprowadzony, chociaż nie pamiętam żebym o to kiedykolwiek aplikował. Ludzie! A te składki… składki są olbrzymiej wysokości.

6 powodów, dlaczego interkomunia z luteranami nie jest możliwa

Oświadczenie o przystąpieniu do pracy na rzecz wspólnej komunii eucharystycznej podpisane w Lund przez papieża Franciszka i przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej (której, nawiasem mówiąc, członkami są m.in. wspólnoty wspierające aborcję i homoseksualne „małżeństwa”), jest ogromnie niepokojące.

Niewygodna prawda za którą warto umrzeć

We współczesnym świecie, zwłaszcza na zaawansowanym technicznie i postępowym Zachodzie, prawda została sprowadzona do subiektywnego punktu widzenia, „bycia prawdą dla nas”. Za prawdę uważa się tylko to co odnosi się do naszych doświadczeń, przekonań i pragnień. Studenci uczą się, że istnieje tylko jedna cnota – tolerancja – i tego, że każde z konkretnych ludzkich przekonań jest tak samo prawdziwe, jak każde inne.